Rozwój dziecka w wieku 5-6 lat.

Jean de La Bruyère powiedział kiedyś: „Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi„. Cytat ten w dużej mierze oddaje specyfikę funkcjonowania pięcio- i sześciolatków. Dzieci w wieku przedszkolnym żyją przede wszystkim dniem dzisiejszym. Chcą być aktywne fizycznie i poznawać otaczający ich świat, zarówno pod względem różnego rodzaju zjawisk fizycznych, jak i zwykłych przedmiotów codziennego użytku. To właśnie w wieku pięciu i sześciu lat zachodzi wiele zmian u dzieci, zarówno w sferze rozwoju fizycznego, jak i psychicznego, społecznego oraz emocjonalnego. W celu zaspokojenia potrzeb i pragnień swojego dziecka, każdy rodzic powinien wiedzieć na czym polega rozwój biologiczny u pięcio- i sześciolatków.

Rozwój fizyczny

Dzieci, które rozwijają się fizycznie równie szybko rosną, co przybierają na wadzę. Zdarza się, że u niektórych przedszkolaków wzrost zwiększa się nawet o 7 centymetrów w ciągu roku. Jest to również czas, w którym dochodzi do stabilizacji i wzmocnienia kośćca oraz usprawnienia funkcji niektórych narządów, takich jak serce, nerki i płuca. Dzieciom zaczynają wyrastać pierwsze stałe zęby i dochodzi u nich do dużego rozwoju pod względem ruchowym. Maluchy w wieku pięciu lat znajdują się w tzw. złotym okresie, ponieważ to właśnie w tym czasie dochodzi u nich do największego rozwoju motorycznego. U pięciolatków dochodzi do doskonalenia się ruchów postawno-lokomocyjnych, takich jak bieg, skakanie, czy maszerowanie do rytmu. Dzieci w tym wieku rozwijają się również pod względem ruchów manipulacyjnych, które polegają na posługiwaniu się przedmiotami codziennego użytku. Wśród pięcio- i sześcioletnich dziewczynek oraz chłopców można zauważyć pewne różnice dotyczące sprawności ruchowej i wybieranych przez nich aktywności fizycznych. Chłopcy lepiej biegają i skaczą, a dziewczynki są lepsze w wykonywaniu ćwiczeń rytmicznych.

Rozwój psychiczny

Okres przedszkolny charakteryzuje się również dużym rozwojem pod względem psychicznym u dzieci. Związany jest on przede wszystkim z rozwojem układu nerwowego i zwiększeniem masy mózgu, jak i powierzchni kory mózgowej. Przyczynia się to nie tylko do wyostrzenia wzroku u dzieci, ale również zwiększenia u nich wrażliwości na dźwięk. Rozwój umysłowy pięcio- i sześciolatków przyczynia się do udoskonalenia ich procesów myślowych. Dzieci w wieku przedszkolnych zapamiętują i używają coraz większej ilości słów, a nawet same tworzą neologizmy. Często maluchy w tym okresie posiadają bujną wyobraźnie, przez co tworzą sobie wymyślonych przyjaciół.

Rozwój emocjonalny

Rozwój emocjonalny u dzieci w okresie przedszkolnym może wpłynąć na kształt ich osobowości w późniejszym życiu. Jeżeli dzieci w tym wieku będą doświadczać jedynie negatywnych emocji, może to spowodować u nich różnego rodzaju zaburzenia psychiczne lub napady lękowe. Z tego powodu warto dbać, aby rozwój emocjonalny u najmłodszych był prawidłowy. Wczesne dzieciństwo to czas, w którym zaczynamy odkrywać nowe uczucia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Dzieci nie tylko poznają czym jest radość, przyjemność i sympatia, ale również doświadczają lęku, strachu czy zazdrości. Ponadto maluchy w wieku sześciu lat wykazują się już zdolnością do empatii. To również okres, w którym przestaje nam wystarczać kontakt emocjonalny z matką. Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają domagać się uwagi nie tylko rodziców, ale również swoich kolegów i koleżanek, a także innych ludzi ze swojego otoczenia.

Rozwój społeczny

Każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu jest istotą społeczną. Niezależnie od tego, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi, żeby prawidłowo funkcjonować. Nie inaczej jest z dziećmi, które w wieku przedszkolnym intensywnie zaczynają rozwijać swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Pięciolatkowie potrafią już współpracować i zamiast bawić się samotnie, wybierają raczej kontakt ze swoimi rówieśnikami. Maluchy w tym okresie bardzo lubią aktywności z podziałem na role, takie jak zabawa w dom. Nie można jednak zapominać, że to właśnie rodzina, czyli najbliżsi ludzie w otoczeniu dziecka mają największy wpływ na jego rozwój społeczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *